Učlani se

Share Button

Sindikat srpske policije zalaže se za unapređenje i poštovanje
ljudskih i radničkih prava, profesionalizam i etičnost, kao i za:
– poštovanje pozitivnih pravnih propisa;
– redovnu isplatu zarada i naknada zarade;
– pravičan obračun i plaćanje dodataka na platu (prekovremenog rada,
noćnog rada, rada na dan državnog praznika…);
– redovnu isplatu putnih troškova;
– zdrav i bezbedan rad;
– stručno usavršavanje i napredovanje u službi;
– protiv nezakonitih premeštaja i otpuštanja kao i
– protiv svih vidova zlostavljanja na radu.

Posebno se zalažemo za:
– depolitizaciju,
– decentralizaciju,
– demokratizaciju i
– dekriminalizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poštovane koleginice i kolege, učlanite se u naš sindikat i
pridružite u zajedničkoj borbi za bolje sutra!

Pristupanje Sindikatu srpske policije je na bazi dobrovoljnosti uz  prihvatanje
Statuta i programskih načela SSP kao i poštovanje odluke organa SSP.

Želim da se učlanim u SSP
* Molim Vas da obavezno popunite polja koja su označena sa znakom zvezdicePritiskom na dugme "Pristupam SSP" Dobrovoljno pristupam Sindikatu srpske policije. Prihvatam Statut i programska načela SSP i poštovaću odluke organa SSP. Obavezujem se da mesečno redovno plaćam članarinu u visini od 1% neto L.D. Saglasan sam da mi se članarina odbija preko platnog spiska i uplaćuje na žiro račun SSP.

Sve informacije u vezi osnivanja sindikalnih grupa i učlanjenja u SSP možete dobiti putem telefona
u kancelariji u Užicu 031/524-734

kod predsednika sindikata Lazara Ranitovića putem telefona: 064/800-55-15

kod portparola sindikata Bobana Đorđića putem telefona: 064/800-57-33

Izgled pristupnice SSP

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!