РЕАКЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОШКУ ПРЕВЕНЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ

Наш допис упућен Одељењу за психолошку превенцију и селекцију, убрзао је одређена поступања надлежних. Наиме, након шест дана, ка свим организационим јединицама у МУП-у је упућена депеша Сектора за људске ресурсе, са обавештењем и упутством да је од стране Одељења за психолошку превенцију и селекцију израђен Оквир за поступање старешина у ситуацијама са елементима ризика од суицида код запослених у МУП-у. Тиме је учињен још један корак напред ка предузимању превентивних мера и радњи у циљу спречавања суицида.

РЕАКЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОШКУ ПРЕВЕНЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ
Share Button

Шест дана након нашег дописа, уследила је конкретна реакција Одељења за психолошку превенцију и селекцију. Ка свим ОЈ, упућена је депеша са обавештењем и упутством о  поступању старешина у ситуацијама са елементима ризика од суицида код запослених у МУП-у. Тиме је учињен још један искорак ка предузимању превентивних мера и радњи у циљу спречавања суицида. Сарадња […]