Zakoni

Share Button

Ovde možete preuzeti sledeće zakone:

 1. Ustav Republike Srbije
 2. Zakon o radu
 3. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 4. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
 5. Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 6. Brošura komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 7. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 8. Zakon o zabrani diskriminacije
 9. Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja
 10. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 11. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
 12. Zakon o javnim nabavkama
 13. Zakon o policiji 2016 (pdf)
 14. Zakon o policiji 2016 (docx)
 15. Zakon o izmenama i dopunama zakona o policiji
 16. Zakon o štrajku
 17. Zakon o javnom redu i miru 2016
 18. Zakon o javnom okupljanju 2016
 19. Policijska ovlašćenja – Izvod iz Zakona o policiji 2016

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!