Закони

Share Button

Овде можете преузети следеће законе:

 1. Устав Републике Србије
 2. Закон о раду
 3. Закон о безбедности и здрављу на раду
 4. Закон о спречавању злостављања на раду
 5. Коментар Закона о спречавању злостављања на раду
 6. Брошура коментар Закона о спречавању злостављања на раду
 7. Закон о заштити података о личности
 8. Закон о забрани дискриминације
 9. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја
 10. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 11. Закон о мирном решавању радних спорова
 12. Закон о јавним набавкама
 13. Закон о полицији 2016 (pdf)
 14. Закон о полицији 2016 (docx)
 15. Закон о изменама и допунама закона о полицији
 16. Закон о штрајку
 17. Закон о јавном реду и миру 2016
 18. Закон о јавном окупљању 2016
 19. Полицијска овлашћења – Извод из Закона о полицији 2016

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!