Uputstva

Share Button

Ovde možete preuzeti sledeća uputstva Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije:

  1. Uputstvo o uslugama ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  2. Uputstvo o kategorizaciji i sporazumnom rešavanju odštetnih zahteva porodica poginulih i ranjenih pripadnika MUP-a Republike Srbije;
  3. Uputstvo u postupanju prema dovedenim i zadržanim licima;
  4. Uputstvo o načinu obavljanja poslova odbrane od grada i organizaciji i načinu rada radarskih centara u MUP

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!