Uredbe

Share Button

Ovde možete preuzeti sledeće uredbe:

  1. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova (sadrži deo koji reguliše ocenjivanja rada policijskih službenika)
  2. Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
  3. Uredba o visini naknade za usluge koje pruža MUP

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!